فرصت ها و طرح های سرمایه گذاری جمعی

طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید پردازنده های پیشرفته محققان یاسین

90 میلیارد ریال
توسط 418 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%44.74

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تولید محصولات بهداشتی

60 میلیارد ریال
توسط 246 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46.09

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش بسته بندی و فروش تخم مرغ

80 میلیارد ریال
توسط 400 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%43.25

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید بوشرنگ آلکیدی رسام

100 میلیارد ریال
توسط 354 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین بخشی از سرمایه در گردش اجرای قرارداد مربوط به پروژه کارخانه اکسیژن 4 فولاد خوزستان

40 میلیارد ریال
توسط 120 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%38.05

برآورد سود 10 ماهه

دوره سرمایه گذاری 10 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش ورق برش شده صدف زرین

60 میلیارد ریال
توسط 265 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48

برآورد سود چهار ماه یکبار

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش مواد غذایی ستاره پخش

135 میلیارد ریال
توسط 607 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%47

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین بخشی از سرمایه در گردش خرید نخ جهت تولید پارچه

100 میلیارد ریال
توسط 308 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%44.14

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش فروش شیر پاستوریزه

100 میلیارد ریال
توسط 357 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%42.61

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

فروش اقساطی خودرو

42.3 میلیارد ریال
توسط 229 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%42.48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع نخ

125 میلیارد ریال
توسط 404 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46.15

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

خرید مواد اولیه برای تولید ورق کارتن پنج لایه

135 میلیارد ریال
توسط 433 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48.09

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین سرمایه در گردش برای خرید اقلام شرکت آوان پخش

25 میلیارد ریال
توسط 177 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%45

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

خرید تجهیزات تست ساق مته و توپک جبران‌پذیر

40 میلیارد ریال
توسط 129 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

خرید و فروش مواد غذایی و سلولزی آدرین

100 میلیارد ریال
توسط 235 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%43

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش قراردادهای حمل و نقل داخلی طالخونچه

135 میلیارد ریال
توسط 428 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش فروش اقساطی تلفن همراه

49.95 میلیارد ریال
توسط 211 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%14.25

برآورد سود 4 ماهه

دوره سرمایه گذاری 4 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین سرمایه در گردش تولید چهار ماده غذایی

70 میلیارد ریال
توسط 300 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%42.5

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش جهت تولید انواع روغن‌های صنعتی

130 میلیارد ریال
توسط 406 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکیدی

44.1 میلیارد ریال
توسط 213 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین سرمایه در گردش جهت تولید انواع ماسه ریخته گری

135 میلیارد ریال
توسط 549 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48.46

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

خرید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی آتکو

90.9 میلیارد ریال
توسط 521 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%47

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع رزین کیمیا کاوش

90.9 میلیارد ریال
توسط 484 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش تجارت الیاف پلی‌استر گلریز

70 میلیارد ریال
توسط 350 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش خرید و فروش کالاهای مصرفی و غذای سپاهان

50 میلیارد ریال
توسط 258 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش فروش لوازم مصرفی پزشکی پویان عافیت

75 میلیارد ریال
توسط 288 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46.05

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

مشارکت در تولید فروسیلیس

90.9 میلیارد ریال
توسط 607 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%43.01

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین سرمایه در گردش خرید برخی کالاهای شرکت آوان پخش

30 میلیارد ریال
توسط 195 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%42

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامين سرمايه در گردش همراه مکانیک

57.68 میلیارد ریال
توسط 344 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%38.36

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش مواد غذایی و سلولزی

90.9 میلیارد ریال
توسط 373 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%42

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه درگردش تولید شیر پاستوریزه مانیزان

90.9 میلیارد ریال
توسط 376 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46.96

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش فروش لوازم مصرفی پزشکی

70 میلیارد ریال
توسط 287 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%39.27

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه درگردش بازرگانی انواع باتری

50 میلیارد ریال
توسط 220 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%47.05

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید تجهیزات شبکه

165.2 میلیارد ریال
توسط 502 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%38

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش الو قسطی

30 میلیارد ریال
توسط 190 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%14.09

برآورد سود 4 ماهه

دوره سرمایه گذاری 4 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات مشاوره و آموزش بین‌الملل

90.9 میلیارد ریال
توسط 364 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش تولید بسته‌های افزودنی روانکارها

40 میلیارد ریال
توسط 200 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

راه اندازی خط تولید کاتد مس

72.19 میلیارد ریال
توسط 413 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%42.86

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع رزین

90.9 میلیارد ریال
توسط 379 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش تولید 1920 عدد پالت فلزی

57.6 میلیارد ریال
توسط 259 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%33.6

برآورد سود 9 ماهه

دوره سرمایه گذاری 9 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید و فروش محصول کنسانتره نهاده‌های دام و طیور

90.9 میلیارد ریال
توسط 360 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه درگردش واردات و فروش کپسول گاز مبرد

59.58 میلیارد ریال
توسط 363 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%43.05

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کالاهای مصرفی و غذایی

75 میلیارد ریال
توسط 301 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش تجارت کالای سارینا

46.04 میلیارد ریال
توسط 170 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48.6

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مکمل دارویی (رینفولتیل)

93.32 میلیارد ریال
توسط 469 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%45.08

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه درگردش خرید نقدی انواع شوینده و شامپو

80 میلیارد ریال
توسط 168 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%43.27

برآورد سود 12

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

سرمایه درگردش تولید استند وانیشا 2

31.41 میلیارد ریال
توسط 175 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%48.29

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه به منظورخرید یک دستگاه HPLC

104.18 میلیارد ریال
توسط 435 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%23.33

برآورد سود 6 ماهه

دوره سرمایه گذاری 6 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کاغذ پشت چسب‌دار

100 میلیارد ریال
توسط 278 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%50.52

برآورد سود 11 ماهه

دوره سرمایه گذاری 11 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش تولید بلوک سیمانی

104.38 میلیارد ریال
توسط 108 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%51.38

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

تسویه شد.

واردات 23 دستگاه فروش اتوماتیک (وندینگ ماشین)

26.72 میلیارد ریال
توسط 183 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%40.28

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید بوردهای پردازشی پیشرفته

27.82 میلیارد ریال
توسط 157 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%49.48

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

خرید دستگاه سورتینگ و بسته بندی تمام اتوماتیک میوه

41.72 میلیارد ریال
توسط 267 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%47.71

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید یخچال 5 فوت ایستکول

75.63 میلیارد ریال
توسط 112 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%35.16

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش قسطی کلاب

31.41 میلیارد ریال
توسط 211 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%47.27

برآورد سود 12 ماهه

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید مکمل های دارویی هستی دارو

61.21 میلیارد ریال
توسط 274 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%45.12

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge

تجارت کالاهای مصرفی و غذایی هما 2

13.48 میلیارد ریال
توسط 132 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%26.71

برآورد سود 8 ماهه

دوره سرمایه گذاری 8 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

خرید و فروش دو دستگاه واتربلاستر صنعتی

62.27 میلیارد ریال
توسط 291 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%16.16

برآورد سود چهار ماهه

دوره سرمایه گذاری 4 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید چمدان های مسافرتی

37.02 میلیارد ریال
توسط 250 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%45.55

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge

تامین سرمایه درگردش تولید ونتیلاتور

14.26 میلیارد ریال
توسط 112 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%44.71

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge

تامین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا

11.94 میلیارد ریال
توسط 67 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%37.99

برآورد سود 12 ماهه

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

توليد نوشابه‌انرژی‌زا

46.93 میلیارد ریال
توسط 165 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%36.82

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش احیای تجهیزات پزشکی ویتا

29.87 میلیارد ریال
توسط 16 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%63.36

برآورد سود 16 ماهه

دوره سرمایه گذاری 16 ماه

gauge

تجارت کالاهای مصرفی و غذایی هما

11.42 میلیارد ریال
توسط 102 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%26.76

برآورد سود 8 ماهه

دوره سرمایه گذاری 8 ماه

gauge

تامین سرمایه تولید پودر مس

72.11 میلیارد ریال
توسط 227 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%36

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش فرآوری زیتون 2

70.37 میلیارد ریال
توسط 101 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%38.49

برآورد سود ۷ ماهه

دوره سرمایه گذاری 7 ماه

gauge

تامین سرمایه در گردش خرید و فروش لاستیک خودرو کرمانشاه

7.41 میلیارد ریال
توسط 54 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%45

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge

سرمایه درگردش تولید استند وانیشا

11.66 میلیارد ریال
توسط 83 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%41.58

برآورد سود يكساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش طرح فرآوری سیر

11.13 میلیارد ریال
توسط 83 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%46.49

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

فروشگاه زنجیره‌ای ۳۶۰- شعبه اردبیل

15.03 میلیارد ریال
توسط 86 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%54.2

برآورد سود 18 ماهه

دوره سرمایه گذاری 18 ماه

gauge

تجارت کالاهای مصرفی آریسا

14.41 میلیارد ریال
توسط 69 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%35.91

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge

تامین سرمایه در گردش نگین خودرو هوشمند

12 میلیارد ریال
توسط 79 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%50.09

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge

خرید و فروش کالاهای دیجیتال

19.95 میلیارد ریال
توسط 74 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%44.04

برآورد سود یکسال

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge
تصویر-کم حجم

اصل پول و 38.9% سود و 6% از جرایم بصورت علی الحساب تسویه شد

تولید ماشین‌حساب قابل اتصال به پوز

60.41 میلیارد ریال
توسط 215 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%21.59

برآورد سود پنج ماهه

دوره سرمایه گذاری 5 ماه

gauge

تامین سرمایه در گردش واردات موبایل

50 میلیارد ریال
توسط 119 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%44.6

برآورد سود یکساله

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge

تامین سرمایه در گردش فرآوری زیتون

10 میلیارد ریال
توسط 49 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%20.3

برآورد سود یکماهه

دوره سرمایه گذاری 1 ماه

gauge

تامین سرمایه در گردش همراه مکانیک

11.05 میلیارد ریال
توسط 51 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%36

برآورد سود سالانه

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge

خرید تجهیزات ارائه خدمات ابری

10 میلیارد ریال
توسط 72 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

%59.6

برآورد سود سالانه

دوره سرمایه گذاری 12 ماه

gauge