طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

تامین سرمایه در گردش واردات موبایل

سرمایه در گردش جهت واردات تلفن همراه توسط شرکت بازرگانی ویدا

50 میلیارد ریال
250% پیشرفت
119 سرمایه‌گذار
موفق شد

40.6%

نرخ بازده داخلی

44.6%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

تصویر-کم حجم

تامین سرمایه در گردش فرآوری زیتون

تامین سرمایه در گردش برای فرآوری زیتون به مدت یک ماه

10 میلیارد ریال
100% پیشرفت
49 سرمایه‌گذار
موفق شد

20%

نرخ بازده داخلی

20.3%

برآورد سود یکماهه

1 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

تصویر-کم حجم

تامین سرمایه در گردش همراه مکانیک

تامین سرمایه در گردش برای پوشش زمان انتظار دریافت وام خرید خودرو در همراه مکانیک

11 میلیارد ریال
110% پیشرفت
51 سرمایه‌گذار
موفق شد

33.7%

نرخ بازده داخلی

36%

برآورد سود سالانه

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

تصویر-کم حجم

تامین سرمایه در گردش فروشگاه اینترنتی آراد موبایل

تامین سرمایه در گردش فروشگاه اینترنتی آراد موبایل

8.8 میلیارد ریال
88% پیشرفت
36 سرمایه‌گذار
ناموفق

33.5%

نرخ بازده داخلی

31.8%

برآورد سود سالانه

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات ارائه خدمات ابری

مشارکت در تامین تجهیزات برای پارس پک جهت ارائه خدمات ابری

10 میلیارد ریال
100% پیشرفت
72 سرمایه‌گذار
موفق شد

55.3%

نرخ بازده داخلی

59.6%

برآورد سود سالانه

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول