فرصت ها و طرح های سرمایه گذاری جمعی

طرح‌ها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

به زودی

سرمایه درگردش تولید استند وانیشا 2

تامین سرمایه در گردش جهت خرید ملامینه دو طرفه و تولید و فروش استند تبلیغاتی

31.41 میلیارد ریال
 

48.29%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد پوشش اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر

3.55%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- ریسک نسبتا پایین سرمایه به دلیل تبدیل مواد اوليه قابل فروش + بیمه کالا

2- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

3- تجربه مناسب سرمایه‌پذیر در سال‌های گذشته در حوزه توليد استند تبليغاتي

4- اجرای موفق طرح مشابه در دونگی

5- وضعيت مالي مناسب طبق اظهارنامه دو سال اخیر

6- داشتن قراردداد رسمی فروش در حدود 600 میلیارد ریال

7- سابقه اعتباری بسیار عالی و کم ریسک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در زمان بررسي طرح

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه به منظورخرید یک دستگاه HPLC

تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت خرید سیستم کامل کروماتو گراف مایع (HPLC Binary gradient)

104.18 میلیارد ریال
توسط 435 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

23.33%

برآورد سود 6 ماهه

6 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

وثیقه ملکی

3.7%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- سوددهی نسبتا مناسب طرح

2- سوابق اجرایی قابل قبول سرمایه پذیر

3- ریسک پایین از بین رفتن سرمایه به دلیل مصرف برای خرید تجهیزات

4- دوره زمانی کوتاه اجرای طرح

5- دریافت وثیقه ملکی جهت تضمین اصل و سود سرمایه

6- دارای قرارداد رسمی منعقد شده جهت اجاره دستگاه

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کاغذ پشت چسب‌دار

تامین هزینه‌های لازم جهت خرید کاغذ صدفی، کاغذ سیلیکونی، چسب زنده و سایر ملزومات اولیه تولید محصولات

100 میلیارد ریال
توسط 278 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

50.52%

برآورد سود 11 ماهه

11 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

سرمایه پذیر و ضامن ثالث معتبر

4.05%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دارای ضامن شخص ثالث معتبر جهت تضمین اصل و سود سرمایه

2- کاهش ریسک اجرای طرح به دلیل صرف سرمایه جهت خرید مواد اولیه

3- سابقه عملیاتی قابل قبول شرکت

4- سوددهی مورد انتظار مناسب طرح

5- پرداخت سود 3 درصد بصورت علی الحساب دو ماه یکبار از ماه چهارم

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش تولید بلوک سیمانی

تکمیل سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و تولید بلوک سیمانی در ابعاد مختلف

104.38 میلیارد ریال
توسط 108 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

51.38%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

وثیقه ملکی

3.82%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دریافت وثیقه ملکی جهت تضمین اصل و بخشی از سود سرمایه

2- کاهش ریسک اجرای طرح به دلیل صرف سرمایه جهت خرید مواد اولیه

3- سابقه عملیاتی قابل قبول شرکت

4- سوددهی مورد انتظار مناسب طرح

5- پرداخت سود 3 درصد بصورت علی الحساب ماهیانه از ماه پنجم

تصویر-کم حجم

تسویه شد.

واردات 23 دستگاه فروش اتوماتیک (وندینگ ماشین)

تامین سرمایه مورد نیاز جهت واردات 23 دستگاه فروش اتوماتیک و استقرار آنها در مکان‌های پر تردد وکسب درآمد از آن

26.72 میلیارد ریال
توسط 183 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

40.28%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

ضمانت‌ نامه تعهد پرداخت صندوق و بانک

3.46%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دریافت ضمانت نامه تعهد پرداخت از سرمایه‌پذیر برای تضمین بازپرداخت اصل سرمایه

2- دریافت ضمانت نامه تعهد پرداخت از سرمایه‌پذیر برای تضمین پرداخت سود محقق شده

3- کاهش ریسک اجرای طرح به دلیل صرف سرمایه جهت خرید تجهیزات

4- سابقه عملیاتی قابل قبول شرکت

5- پرداخت سود 2.5 درصد بصورت علی الحساب ماهیانه از ماه چهارم

6- سوددهی مورد انتظار مناسب طرح

7- بازپرداخت اصل سرمایه به میزان ماهانه 5% از ماه چهارم

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید بوردهای پردازشی پیشرفته

تامین سرمایه مورد نیاز جهت تولید تولید بوردهای پردازشی پیشرفته (FPGA)

27.82 میلیارد ریال
توسط 157 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

49.48%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد پوشش اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر

3.88%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

2- کاهش ریسک از دست رفتن اصل سرمایه به دلیل صرف سرمایه جهت خرید مواد اولیه

3- سابقه عملیاتی قابل قبول شرکت

4- داشتن قراداد رسمی جهت فروش محصولات تولید شده در طرح

5- پرداخت سود 3.5 درصد بصورت ماهیانه

6- سوددهی مورد انتظار مناسب طرح

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

خرید دستگاه سورتینگ و بسته بندی تمام اتوماتیک میوه

تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت خرید یک دستگاه سورتینگ میوه سیب برند Tarend و کسب درآمد از محل خدمات این دستگاه

41.72 میلیارد ریال
توسط 267 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

47.71%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد پوشش خطرات اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر

3.42%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

2- سوابق اجرایی قابل قبول سرمایه پذیر

3- ریسک پایین از بین رفتن سرمایه به دلیل مصرف برای خرید تجهیزات

4- سوددهی نسبتا مناسب طرح

5- سرمایه ثبتی 786 میلیارد ریالی شرکت

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید یخچال 5 فوت ایستکول

تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز ایستکول جهت خرید موتورهای تولید یخچال 5 فوت

75.63 میلیارد ریال
توسط 112 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

35.16%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

ضمانت‌ نامه تعهد پرداخت بانکی

2.54%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- کاهش ریسک نکول به دلیل ارائه ضمانت نامه تعهد پرداخت بانکی

2- سوابق اجرایی قابل قبول سرمایه پذیر با داشتن برند شناخته شده در بازار

3- ریسک پایین از بین رفتن سرمایه به دلیل مصرف برای خرید مواد اولیه

4- سوددهی نسبتا مناسب طرح در مقایسه با سرمایه گذاریهای کم ریسک

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش قسطی کلاب

تامین سرمایه در گردش جهت خرید کالای دیجیتال و لوازم خانگی و فروش از طریق پلتفرم فروش اقساطی قسطی‌کلاب

31.41 میلیارد ریال
توسط 211 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

47.27%

برآورد سود 12 ماهه

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد پوشش اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر

3.78%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- تجربه صنفی قابل قبول مجری طرح در این حوزه تاکنون با برند نسبتا شناخته شده در بازار

2- کاهش ریسک از دست رفتن اصل سرمایه به دلیل تبدیل به کالاهای قابل فروش.

3- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

4- داشتن قرارداد تعهد تسویه مشتریان توسط لیزینگ

5- سوددهی مورد انتظار مناسب طرح

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید مکمل های دارویی هستی دارو

تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه برای تولید و فروش مکمل‌های دارویی توسط شرکت هستی دارو درمان

61.21 میلیارد ریال
توسط 274 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

45.12%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد جبران اصل و سود توسط شخص ثالث معتبر

3.45%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- سوددهی نسبتا مناسب طرح

2- سوابق اجرایی قابل قبول سرمایه پذیر

3- ریسک پایین از بین رفتن سرمایه به دلیل مصرف برای خرید مواد اولیه

4- تعهد جبران خسارات اصل سرمایه توسط شخص ثالث

5- تعهد به پرداخت حداقل سود 45% سالانه توسط شخص ثالث

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تجارت کالاهای مصرفی و غذایی هما 2

تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش مدت دار کالای مصرفی و غذایی به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی

13.48 میلیارد ریال
توسط 132 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

26.71%

برآورد سود 8 ماهه

8 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد جبران خسارات اصل سرمایه توسط سرمایه پذیر

3%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دوره زمانی 8 ماهه سرمایه گذاری با سوددهی حدود 27%

2- کاهش ریسک از دست رفتن سرمایه به دلیل خرید کالاهای غذایی عمدتا فاسد نشدنی و کالاهای مصرفی

3- کاهش ریسک نکول به دلیل فروش به شرکت‌های دولتی

4- تجربه قابل قبول مجری طرح در این حوزه تاکنون

5- اجرای طرح مشابه در پلتفرم دونگی و انطباق با طرح کسب و کار تا گزارش دوم

6- رضایت نسبی مشتریان پیشین از عملکرد سرمایه پذیر

7- وضعیت اعتباری مناسب شرکت و اعضای هیات مدیره

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

خرید و فروش دو دستگاه واتربلاستر صنعتی

تامین سرمایه مورد نیاز جهت خرید و واردات دو دستگاه واتربلاستر و فروش آن به مراکز صنعتی

62.27 میلیارد ریال
توسط 291 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

16.16%

برآورد سود چهار ماهه

4 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد جبران خسارات اصل سرمایه

3.82%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- سابقه شش ساله سرمایه‌پذیر در کسب‌وکار تعریف شده، با درآمد 6.5 میلیارد تومانی در سال گذشته

2- ریسک پایین از بین رفتن سرمایه به دلیل مصرف سرمایه جهت خرید تجهیزات

3- دوره زمانی کوتاه اجرای طرح

4- سوددهی مناسب طرح

5- فروش به شرکت‌های معتبر و ریسک پایین نکول پرداخت مطالبات

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تولید چمدان های مسافرتی

تامین بخشی‌ از سرمایه درگردش مورد نیاز تولید چمدان های مسافرتی برند اوماسو شرکت جهان سفیر آساک

37.02 میلیارد ریال
توسط 250 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

45.55%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد پوشش اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر

3.53%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- تجربه صنفی قابل قبول مجری طرح در این حوزه تاکنون با برند نسبتا شناخته شده در بازار

2- سوابق همکاری با شرکت‌ها و سازمان های معتبر

3- کاهش ریسک از دست رفتن اصل سرمایه به دلیل صرف بیش از 70 درصد سرمایه جهت خرید مواد اولیه

4- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

5- سوددهی مورد انتظار مناسب طرح

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه درگردش تولید ونتیلاتور

تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت تهیه مواد اولیه ساخت 17 دستگاه ونتیلاتور مراقبت‌های ویژه بهسا 100 شرکت بهین طب یار کاسپین

14.26 میلیارد ریال
توسط 112 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

44.71%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد جبران خسارات اصل سرمایه توسط سرمایه پذیر

4.05%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

2- پایین آمدن ریسک از دست رفتن اصل سرمایه به دلیل مصرف سرمایه جهت خرید مواد اولیه

3- محدود بودن تولید کنندگان محصولات مشابه

4- سوددهی مورد انتظار مناسب طرح

5- سرمایه پذیر شرکت دانش بنیان دارای مجوزهای لازم از وزارت بهداشت

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش تجارت کالاهای مصرفی نیلا

تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش کالای مصرفی و غذایی به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی

11.94 میلیارد ریال
توسط 67 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

37.99%

برآورد سود 12 ماهه

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد جبران خسارات اصل سرمایه

3.03%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- کاهش ریسک از دست رفتن سرمایه به دلیل صرف سرمایه برای خرید کالاهای مصرفی

2- کاهش ریسک نکول مشتریان، به دلیل عمدتا دولتی بودن سازمانهای طرف معامله

3- تجربه قابل قبول مجری طرح در این حوزه تاکنون

4- رضایت نسبی مشتریان پیشین از عملکرد سرمایه پذیر

5- وضعیت اعتباری مناسب شرکت و اعضای هیات مدیره

6- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

توليد نوشابه‌انرژی‌زا

تکمیل سرمایه در گردش جهت تولید و فروش یک میلیون قوطی‌ نوشابه انرژی‌زا با حجم 250 سی‌سی در هر گردش سرمایه

46.93 میلیارد ریال
توسط 165 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

36.82%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد پوشش اصل سرمایه

2.97%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر جهت پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمايه

2- وضعیت اعتباری مناسب شرکت و اعضای هیات مدیره

3- رشد فروش بالا در بهار 1401 نسبت به کل فروش سال قبل

4- برون‌سپاری عملیات تولید و کنترل بهای تمام شده

5- کاهش ریسک از دست رفتن سرمایه به دلیل تبدیل به قوطی‌های قابل فروش

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش احیای تجهیزات پزشکی ویتا

تامین سرمایه در گردش جهت احیای تجهیزات پزشکی بیمارستان‌های بزرگ و دولتی

29.87 میلیارد ریال
توسط 16 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

63.36%

برآورد سود 16 ماهه

16 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد پوشش اصل سرمایه

3.26%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- سوددهی مناسب طرح

2- تعهد به بازخرید گواهی‌های شراکت با نرخ نصف سود پیش‌بینی شده، از ماه دهم

3- سوابق اجرایی نسبتا موفق سرمایه‌پذیر در گذشته

4- ریسک نسبتا پایین نکول درآمدهای طرح از طرف مشتریان سرمایه‌پذیر

تصویر-کم حجم

تجارت کالاهای مصرفی و غذایی هما

تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش مدت دار کالای مصرفی و غذایی به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی

11.42 میلیارد ریال
توسط 102 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

26.76%

برآورد سود 8 ماهه

8 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد جبران خسارات اصل سرمایه توسط سرمایه پذیر

3%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دوره زمانی 8 ماهه سرمایه گذاری با سوددهی حدود 27%

2- کاهش ریسک از دست رفتن سرمایه به دلیل خرید کالاهای غذایی عمدتا فاسد نشدنی و کالاهای مصرفی

3- کاهش ریسک نکول به دلیل فروش به شرکت‌های دولتی

4- تجربه قابل قبول مجری طرح در این حوزه تاکنون

5- رضایت نسبی مشتریان پیشین از عملکرد سرمایه پذیر

6- وضعیت اعتباری مناسب شرکت و اعضای هیات مدیره

7- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه تولید پودر مس

تامین سرمایه ثابت خرید تجهیزات و سرمایه در گردش تولید پودر مس

72.11 میلیارد ریال
توسط 227 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

36%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

جبران خسارات سرمایه توسط شخص ثالث

3.16%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- جبران خسارات اصل سرمایه توسط سرمایه پذیر و ضامن شخص ثالث، و تعهد به پرداخت سود پیش بینی شده طرح توسط ضامن شخص ثالث (شرکت توسعه صنایع مس جیرفت)

2- ریسک بسیار پایین از بین رفتن سرمایه به دلیل مصرف سرمایه جهت خرید تجهیزات سرمایه ای

3- ریسک بسیار پایین تامین مواد اولیه به دلیل تعهد سرمایه پذیر برای تامین خاک معدنی از معادن تحت تملک

4- عملکرد قابل توجه سرمایه پذیر در اظهارنامه‌های مالیاتی و معاملات فصلی دو سال گذشته

5- حجم برنامه ریزی شده مناسب تولید مطابق با روند افزایش مصرف پودر مس و جایگزینی واردات با تولید داخل

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش فرآوری زیتون 2

تامین سرمایه در گردش شرکت نیروگاه برقابی باران جهت فرآوري زيتون

70.37 میلیارد ریال
توسط 101 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

38.49%

برآورد سود ۷ ماهه

7 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد به جبران خسارات اصل سرمایه

5.58%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- سودآوری بالا و قابل قبول طرح

2- تجربه موفق اجرای همین طرح در سال گذشته به مبلغ 10 ميليارد ريال در سكوی دونگی

3- تجربه شخصی مدیران سرمایه‌پذیر با سابقه اجرایی ۱8 ساله این فعالیت

4- همزمانی فرآیند فروش با جام جهانی و امکان صادرات به کیش و قطر

5- تسویه درجا با سرمایه گذاران همزمان با فروش هر بخش طرح به ميزان سهم آنان

6- عدم وجود چک برگشتی یا نمره منفی اعتباری برای شرکت و اعضای هیات مدیره

تصویر-کم حجم

تسویه اصل و سود و جرایم کامل شد.

تامین سرمایه در گردش خرید و فروش لاستیک خودرو کرمانشاه

تامین سرمایه در گردش جهت خرید لاستیک خودرو از تولیدکنندگان و فروش به مصرف‌کننده نهایی یا فروشگاه‌ها در کرمانشاه

7.41 میلیارد ریال
توسط 54 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

45%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

پوشش از دست رفتن اصل سرمایه

4.11%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

2- تجربه مناسب شخصی و صنفی مجری طی چندین سال گذشته

3- تمام سرمایه جمع‌آوری شده پس از کسر هزینه‌های تامین مالی، صرف خريد لاستيك خودرو مذکور در طرح شده كه ريسك از بين رفتن سرمايه را كاهش مي‌دهد.

4- نیاز روزمره و غیرقابل جایگزینی و حاشیه سود قابل توجه در صنعت لاستیک

تصویر-کم حجم

منتظر حسابرسی - تسویه اصل و 39 درصد سود

سرمایه درگردش تولید استند وانیشا

تامین سرمایه در گردش جهت خرید ملامینه دو طرفه و تولید و فروش استند تبلیغاتی

11.66 میلیارد ریال
توسط 83 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

41.58%

برآورد سود يكساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

پوشش از دست رفتن اصل سرمایه

3.14%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- ریسک نسبتا پایین سرمایه به دلیل تبدیل مواد اوليه قابل فروش + بیمه کالا

2- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

3- تجربه مناسب سرمایه‌پذیر در سال‌های گذشته در حوزه توليد استند تبليغاتي

4- وضعيت مالي مناسب طبق اظهارنامه سال98 و 99 و معاملات فصلي سال 1400

5- سابقه اعتباری بسیار عالی و کم ریسک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در زمان بررسي طرح

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

تامین سرمایه در گردش طرح فرآوری سیر

تامین سرمایه در گردش شرکت نیروگاه برقابی باران جهت تولید و فروش سیر ترشی

11.13 میلیارد ریال
توسط 83 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

46.49%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

پوشش از دست رفتن اصل سرمایه

3.48%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- تجربه اجرایی نسبتا موفق سرمایه پذیر در پروژه تامین مالی جمعی فرآوری زیتون

2- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

3- عدم وجود چک برگشتی و وضعیت منفی برای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت

4- سودآوری مناسب طرح

تصویر-کم حجم

سرمایه درخواستی جذب شد

فروشگاه زنجیره‌ای ۳۶۰- شعبه اردبیل

مشارکت در تامین سرمایه در گردش فروشگاه زنجیره‌ای 360 شعبه اردبیل

15.03 میلیارد ریال
توسط 86 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

54.2%

برآورد سود 18 ماهه

18 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تعهد اصل و ۳۰٪ سود سالانه توسط شخص ثالث

2.7%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- جبران از دست رفتن اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر و شخص ثالث با وضع مالی مطلوب (شركت گسترش تجهيزات روشنایی پايدار)

2- تعهد پرداخت سود سالانه ۳۰٪ توسط شركت گسترش تجهيزات روشنایی پايدار

3- تبدیل تمام سرمایه تحویل شده به کالا

4- سرمایه‌گذاری خود سرمایه‌پذیر به میزان دو برابر سرمایه درخواستی

5- سابقه راه‌اندازی ده فروشگاه مشابه با سرمایه خود سرمایه‌پذیر

تصویر-کم حجم

تجارت کالاهای مصرفی آریسا

تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش مدت‌دار کالاهای مصرفی به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی

14.41 میلیارد ریال
توسط 69 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

35.91%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

پوشش از دست رفتن اصل سرمایه

3.33%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- ریسک نسبتا پایین سرمایه به دلیل تبدیل به کالا + بیمه کالاها

2- دریافت وثایق از سرمایه‌پذیر برای پوشش خطر از دست رفتن اصل سرمایه

3- برگشت بخشی از اصل سرمایه از ماه هفتم اجرا

4- گردش مالی مناسب سرمایه پذیر به نسبت ابعاد پروژه

5- تجربه مناسب سرمایه‌پذیر در سال‌های گذشته در تامین کالاهای سازمان‌های بزرگ دولتی

6- تعهد قطعی به پرداخت مبلغ فروش (مشتریان شرکت‌های دولتی)

تصویر-کم حجم

تامین سرمایه در گردش نگین خودرو هوشمند

شب یازدهم کارویا - تامین سرمایه در گردش نگین خودرو هوشمند، جهت تولید دستگاه عیب‌یاب خودرو خانگی

12 میلیارد ریال
توسط 79 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

50.09%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول توسط شخص ثالث

4.69%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- صد درصد اصل سرمایه در این طرح توسط صندوق نوآوری و شکوفایی بیمه شده است (شماره اصالت 7469433988).

2- پایین آمدن خطر از دست رفتن سرمایه به دلیل تبدیل به قطعات مواد اولیه یا محصول نهایی

3- سوددهی مناسب طرح

4- وجود بازار مناسب و مشتریان بالقوه برای کالای موضوع طرح

5- سوابق نسبتا موفق سرمایه پذیر

تصویر-کم حجم

تسویه اصل و سود و جرایم کامل شد.

خرید و فروش کالاهای دیجیتال

تامین سرمایه در گردش فروش كالاهای دیجیتال به كارمندان سازمان طرف قرارداد

19.95 میلیارد ریال
توسط 74 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

44.04%

برآورد سود یکسال

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

3.32%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- داشتن قرارداد تعهد تسویه مشتریان توسط لیزینگ

2- وجود بیش از دو میلیون مشتری هدف در سازمان طرف قرارداد برای فروش کالا

3- پایین آمدن خطر از دست رفتن سرمایه به دلیل تبدیل به کالاهای قابل فروش

4- سابقه چهار ساله سرمایه‌پذیر در حوزه موضوع طرح

5- تعهد جبران اصل سرمایه در هر شرایط، توسط سرمایه‌پذیر

تصویر-کم حجم

اصل پول و 38.9% سود و 6% از جرایم بصورت علی الحساب تسویه شد

تولید ماشین‌حساب قابل اتصال به پوز

تامین سرمایه در گردش واردات مواد اولیه ساخت ماشین‌حساب قابل اتصال به پوز بانکی

60.41 میلیارد ریال
توسط 215 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

21.59%

برآورد سود پنج ماهه

5 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

4.09%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- سرمایه‌پذیر تنها تولید کننده داخلی این محصول بوده و دارای جواز تاسیس و بهره‌برداری برای تولید انبوه از وزارت صمت است.

2- سرمایه‌پذیر دارای تجربه موفق تولید و فروش محصول در مقیاس بالاتر از حجم پیش‌بینی شده در طرح است، به همین دلیل ریسک عدم امکان تولید وجود ندارد.

3- سود پیش‌بینی شده طرح بیش از 20% برای بازه 5 ماهه بوده و اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر تضمین شده است.

تصویر-کم حجم

تامین سرمایه در گردش واردات موبایل

سرمایه در گردش جهت واردات تلفن همراه توسط شرکت بازرگانی ویدا

50 میلیارد ریال
توسط 119 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

44.6%

برآورد سود یکساله

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

3.38%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- سرمایه‌پذیر دارای مجوز رسمی برای فعالیت موضوع قرارداد است.

2- سرمایه‌پذیر سابقه انجام فعالیت موضوع طرح را دو بار تا کنون به ارزش ۴۴ میلیارد ریال داشته است.

3- کل سرمایه صرف خرید گوشی، گمرک و گارانتی گوشی شده،‌ لذا ریسک از دست رفتن اصل سرمایه پایین است.

4- سود سرمایه‌گذاری بالا بوده و اصل پول توسط سرمایه‌پذیر تضمین می‌شود.

تصویر-کم حجم

تامین سرمایه در گردش فرآوری زیتون

تامین سرمایه در گردش برای فرآوری زیتون به مدت یک ماه

10 میلیارد ریال
توسط 49 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

20.3%

برآورد سود یکماهه

1 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

20%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- عملیات موضوع طرح (فرآوری زیتون) یک فرآیند کوتاه مدت (یک ماهه) با سودآوری بالا (سود ماهانه ۲۰٪) است.

2- مدیران سرمایه‌پذیر سابقه اجرای ۱۷ ساله این فعالیت را در مقیاس پایین‌تر دارند.

3- اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر تضمین شده است.

تصویر-کم حجم

تامین سرمایه در گردش همراه مکانیک

تامین سرمایه در گردش برای پوشش زمان انتظار دریافت وام خرید خودرو در همراه مکانیک

11.05 میلیارد ریال
توسط 51 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

36%

برآورد سود سالانه

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

2.81%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- همراه مکانیک از استارت‌آپ‌های پرسابقه، خوشنام و رو به رشد بازار ایران است.

2- اصل سرمایه، ریسک عدم پرداخت وام و ریسک عدم بازپرداخت توسط خریدار از طرف همراه مکانیک تضمین شده است.

3- فعالیت موضوع طرح در حال حاضر اجرا شده و سرمایه درخواستی برای توسعه یک فعالیت پایدار است.

4- از ماه دوم سود ماهانه علی‌الحساب به میزان ۲٪ به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات ارائه خدمات ابری

مشارکت در تامین تجهیزات برای پارس پک جهت ارائه خدمات ابری

10 میلیارد ریال
توسط 72 سرمایه‌گذار
 
موفق شد

59.6%

برآورد سود سالانه

12 ماه

دوره سرمایه‌گذاری

تضمین اصل پول

4.71%

نرخ بازده داخلی ماهانه

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- سود تخمینی طرح بالا بوده (حدود ۶۰٪ سالانه) و ریسک آن پایین است. از ماه سوم نیز، ماهانه 2% سود به صورت علی‌الحساب به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

2- اصل پول توسط سرمایه‌پذیر تضمین شده و برای خرید تجهیزات با استهلاک پایین استفاده می‌شود.

3- سرمایه‌پذیر دانش‌بنیان بوده و با بیش از ۱۰ سال سابقه، دارای ۵۰ هزار کاربر فعال و مشتریان معتبری چون رایتل، شاپرک، کافه بازار و اسنپ است.