پراو لاستیک کامبادن

1 سرمایه‌گذاری
1 طرح

من مدیر طرح هستم

اطلاعات عمومی

شماره ثبت
24705
تاریخ ثبت
1400/12/24
تعداد کارمندان
2
شماره تماس
08338353142
فکس
آدرس وب‌سایت
آدرس
كرمانشاه، بخش مركزی، شهر كرمانشاه، محله بلوار، كوچه محمدولی مرادی، كوچه 115، پلاك 10، طبقه همكف
کد پستی
6714946367
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
هوشنگ فتحی خلیل الهی

اعضای هیات مدیره

هوشنگ فتحی خلیل الهی (مدیرعامل)
دانیال فتحی خلیل الهی (رئیس هیات مدیره)

سهامداران

هوشنگ فتحی خلیل الهی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
99%