انرژی و معدن سیمیا

1 سرمایه‌گذاری
1 طرح

هلدینگ رهاپ


اطلاعات عمومی

شماره ثبت
595945
تاریخ ثبت
1401/02/28
تعداد کارمندان
11
شماره تماس
02122385470
فکس
02122385470
آدرس وب‌سایت
آدرس
تهران، سعادت آباد خ گلگشت خ کوهستان پ 2.1
کد پستی
1981119849
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
علی فرخی

اعضای هیات مدیره

علی فرخی (مدیرعامل)
علیرضا قادری (رئیس هیات مدیره)
رحیم عبدالهی (نایب رئیس هیات مدیره)

سهامداران

علی فرخی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
98%
علیرضا قادری
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
1%
رحیم عبدالهی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
1%