پانیانیر دکل سازه

2 سرمایه‌گذاری
2 طرح

من مدیر طرح هستم

اطلاعات عمومی

شماره ثبت
4027
تاریخ ثبت
1395/03/04
تعداد کارمندان
18
شماره تماس
09138170997
فکس
آدرس وب‌سایت
آدرس
اصفهان خیابان رودکی نبش کوچه 76 ساختمان همت طبقه دوم
کد پستی
8176815945
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
منصور هادی پور نجف آبادی

اعضای هیات مدیره

منصور هادی پور نجف آبادی (عضو هیات مدیره)
امیرمسعود معین (عضو هیات مدیره)
ندا قنبریها نجف آبادی (نایب رئیس هیات مدیره)

سهامداران

منصور هادی پور نجف آبادی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
40%
امیرمسعود معین
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
50%
ندا قنبریها نجف آبادی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
10%