بهین طب یار کاسپین

1 سرمایه‌گذاری
1 طرح

من مدیر طرح هستم

اطلاعات عمومی

شماره ثبت
8686
تاریخ ثبت
21/08/1398
تعداد کارمندان
5
شماره تماس
02122874404
فکس
02122874404
آدرس وب‌سایت
https://behinmed.com
آدرس
بابل شهرک صنعتی منصور کنده
کد پستی
4747111196
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
امید حقیقت بین

اعضای هیات مدیره

امید حقیقت بین (مدیرعامل)

سهامداران

امید حقیقت بین
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
36%
عبدالرحیم درویشی متولی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
36%
شتاب فناور سلام تک
نوع شخصیت
حقوقی
درصد مالکیت
10%
فاطمه روحانی مجرد
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
18%