شرکت الیاف گلریز قم

2 سرمایه‌گذاری
2 طرح

من مدیر طرح هستم

اطلاعات عمومی

شماره ثبت
4356
تاریخ ثبت
1383/02/14
تعداد کارمندان
50
شماره تماس
02533342758
فکس
آدرس وب‌سایت
آدرس
قم شکوهیه بلوار خامنه ای میدان تلاش خیابان مفتح قطعه K99
کد پستی
3738113673
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
احسان اکبری

اعضای هیات مدیره

احسان اکبری (مدیرعامل)
حسین محمدخانی (نایب رئیس هیات مدیره)
حمید سپهر (عضو هیات مدیره)

سهامداران

محسن مومنی پور
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
99%