کیمیا کاوش امید

2 سرمایه‌گذاری
2 طرح

من مدیر طرح هستم

اطلاعات عمومی

شماره ثبت
440281
تاریخ ثبت
1392/04/16
تعداد کارمندان
23
شماره تماس
09133103861
فکس
آدرس وب‌سایت
آدرس
استان مرکزی - شهرستان زرندیه - شهرک صنعتی زاویه - بلوار کوشش نرگس 407 - قطعه D480
کد پستی
3944196388
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
امید بهفر

اعضای هیات مدیره

نادر آقاسی (رئیس هیات مدیره)
امید بهفر (مدیرعامل)
ناهید خواجوئی (عضو هیات مدیره)

سهامداران

امید بهفر
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
10%
روزیتا هنجنی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
88%
ناهید خواجویی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
1%
نادر آقاسی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
1%