مفتاح رایانه افزار

1 سرمایه‌گذاری
1 طرح

من مدیر طرح هستم

اطلاعات عمومی

شماره ثبت
191277
تاریخ ثبت
1381/06/02
تعداد کارمندان
70
شماره تماس
02142922
فکس
88847881
آدرس وب‌سایت
meftah.com
آدرس
خیابان قایم مقام فراهانی پایین تر از مطهری کوچه شبنم پلاک 1
کد پستی
1589675741
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
محرم حاجی حسن مرمری

اعضای هیات مدیره

مهدی زیبایی (عضو هیات مدیره)
محرم حاجی حسن مرمری (مدیرعامل)

سهامداران

محرم حاجی حسن مرمری
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
78%
زینب خسروی
نوع شخصیت
حقیقی
درصد مالکیت
21.4%