تستی: تامین نقدینگی برای فروش قسطی گوشی موبایل به مشتریان

کسب و کار ایکس

تامین نقدینگی برای فروش قسطی یکساله با نرخ بهره ۲ درصد از طریق پلتفرم فروش اقساطی folan.ir

1,110,000,000 ریال

مشارکت شده

22%

پیشرفت

5,000,000,000 ریال

هدف

تا پایان

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.