تجهیز نهایی سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه دانش برتر

تجهیز نهایی سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه دانش برتر

0 ریال

حمایت شده

0%

پیشرفت

2,500,000 ریال

هدف

30

روز مانده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.