تامین هزینه ضبط کتاب صوتی در استودیو

اپلیکیشن کاست

یه کتاب پرمعنی و زیبا، با طنین خوش یه هنرمند و حمایت ما میتونه ساده در اختیار همه قرار بگیره.

1,400,000 ریال

حمایت شده

14%

پیشرفت

10,000,000 ریال

هدف

30

زمان باقیمانده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.

مشارکت 1,000 ریال یا بیشتر

1 مشارکت‌کننده 6 مورد از این پاداش باقی مانده است (از 7 مورد).

test

زمان تحویل تخمینی: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
افزودن 1,000 ریال به هزینه حمل