حمایت از دلفین های خلیج فارس

فاطمه نامخواه

دلفین‌ها، باهوش‌ترین حیوانات آبزی، را بهتر بشناسیم. پستانداران آبزی که همه رفتار پستانداران را دارند.

1,000 ریال

حمایت شده

0%

پیشرفت

20,000,000 ریال

هدف

60

روز مانده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.